Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na obnově střechy objektu Orlovny
Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky a zadávacích podmínkách jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.

Více v dokumentech:

vyzva.pdf

slepy-rozpocet.xlsx

slepy-rozpocet.pdf