V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů pobočný spolek Orel jednota Letonice shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje svých členů podle zpracovaných agendových listů, které uvádějí kategorie osobních údajů, příjemců a obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.

 

Subjekty údajů po podepsání „Souhlasu člena se zpracováním údajů“ mají právo:

 

  • na přímý přístup k osobním údajům a vyžádání informace, jaké osobní údaje jsou o nich zpracovávány,
  • na opravu osobních údajů,
  • na výmaz, případně omezení zpracování.

Souhlas se zpracováním údajů mohou subjekty kdykoliv odvolat, a to odesláním e-mailu na níže uvedený mail.

 

Zástupcem správce Orel jednota Letonice,p.s. je Ing. Jiří Pospíšil- sekretář jednoty, e-mail: pospíšil () pospisilsvejnoha . cz

 

 

GDPR

Souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů

Směrnice zpracovávání a uchovávání osobních údajů