Orel jednota Letonice, pobočný spolek

Adresa sídla a Orlovny:

Osvobození 49
683 35  Letonice

IČO: 65840968, výpis z rejstříku naleznete ZDE

Registrační číslo v rejstříku Orla: 6005

Stanovy, zprávy o činnosti a výroční zprávy jsou ZDE

 

Struktura spolku:

Starosta: Mgr. Zuzana Seďová

Místostarosta: Radek Knesl

Sekretář: Pavel Dostál

 

Webmaster: Pavel Dostál, mail: orelletonice () gmail . com

 

Popis:  Orel jednota Letonice je pobočný spolek spolku Orel,  IČ: 005 44 833, Pellicova 20/2C, Brno-město, 602 00 Brno

Provozování a organizování sportu a tělovýchovy, duchovních, kulturních, charitativních a sociálně výchovných aktivit i dalších významných projevů lidské kultury vychovávat své členy, především děti a mládež, na základě křesťanských, zvláště katolických zásad, a dále pečovat o hmotný a nehmotný majetek. 

 

 

Zdroj wiki:

Orel je česká sportovní organizace, která byla založena na počátku 20. století katolickými sportovci. Určit přesné datum jeho vzniku je problematické, neboť vznikal postupně zakládáním a slučováním lokálních katolických spolků na přelomu 19. a 20. století, samotná organizace považuje za rok svého založení rok 1909, kdy se sjednotil název a vzniklo řádné jednotné vedení organizace na Moravě a provizorní v Čechách.[1][2][3] V době první republiky byl Orel se zhruba 35 000 členy v roce 1931[4] po daleko početnější České obci sokolské druhou největší sportovní organizací v tehdejším Československu. Orel staví svoji činnost na křesťanských základech a věnuje se především sportu pro všechny a práci s mládeží.