Cílem Orla je provozování a organizování sportu a tělovýchovy, duchovních, kulturních, charitativních a sociálně výchovných aktivit i dalších významných projevů lidské kultury, vychovávat své členy, především děti a mládež, na základě křesťanských, zvláště katolických zásad, a dále pečovat o hmotný a nehmotný majetek.

 

 

Členem Orla jednoty Letonice se může stát kdokoliv z Letonic, ale i z jiných obcí.

 

Výhodou členství a zařazení do klubů je bezproblémovější a levnější přístup k možnostem sportu, využívání Orlovny v Letonicích.

V případě řádného členství také možnost hlasování a rozhodování o směřování organizace.

 

Přihlášku za člena Orla můžete stáhnout ZDE.

Souhlas člena se zpracováním osobních údajů můžete stáhnout ZDE.

 

 O jednotlivých klubech se můžete informovat na emailu:  orelletonice () gmail.com, na který můžete zaslat oskenovanou přihlášku.

 

Přihlášku můžete vyplnit a také předat po domluvě v Orlovně, případně zaslat na adresu:

 

Orel jednota Letonice

Osvobození 49

Letonice, 683 35

Členské příspěvky pro rok 2017:

 

Dospělí: 200,- Kč/rok

Děti a senioři nad 70 let : 100,- Kč/rok

 

Klubové příspěvky:

(příspěvky pro zařazení do klubu např. karate, badminton, tur. oddíl, florbal, posilovna apod.)

Děti i dospělí: 300,- Kč/rok. U dvou a více rodinných příslušníků celkové klubové příspěvky max. 500,- Kč pro rodinu, u dvou a více souběžných klubových příslušenství jednotlivce klubový příspěvek v poloviční výši.

 

 

V případě, že člen má uhrazeny poplatky (členský a klubový) pro příslušný rok, má možnost využívat prostory Orlovny (tělocvična) po domluvě termínů zdarma.

Individuální pronájem pro NEČLENY je možné domluvit na našich kontaktech.

 

Z cen vyplývá, že nejvýhodnější je být členem Orla a uhradit si klubový příspěvek a pak využívat sportu zdarma.

 

 

Příklady výpočtu členského a klubového poplatku (s uplatněním ev. slev)

 

příklad A)

2 rodiče + 2 děti nad 18 let + 2 děti do 18 let = 4 * 200 + 2 * 100 = 1.000,- Kč členské příspěvky.

Všichni navštěvují dva a více sportovních oddílů = 500,- Kč/rok za klubové příspěvky

(Uplatnění max. limit pro rodinu 500,- Kč/rok - méně jak 2 * 150,- Kč * 6 členů = 1.800,- Kč)

Členský příspěvek 1.000,- Kč + klubový příspěvek 500,- Kč = 1.500,- Kč

 

příklad B)

2 rodiče + 2 děti do 18 let = 2 * 200 + 2 * 100 = 600,- Kč členské příspěvky.

Všichni navštěvují dva a více sportovních oddílů = 500,- Kč/rok za klubové příspěvky

Členský příspěvek 600,- Kč + klubový příspěvek 500,- Kč = 1.100,- Kč

 

příklad C)

1 rodič + 2 děti do 18 let = 1 * 200 + 2 * 100 = 400,- Kč členské příspěvky.

Maminka nenavštěvuje nic a děti navštěvují dva a více sportovních oddílů = 500,-Kč /rok za klubové příspěvky 

(protože se zde uplatní max. limit pro rodinu - je méně jak 2 +150 * 2 = 600,- Kč)

Členský příspěvek 400,- Kč + klubový příspěvek 500,- Kč = 900,- Kč

 

příklad D)

1 dítě  = 1 * 100 = 100,- Kč členský příspěvek.

Dítě navštěvuje dva oddíly 2 * 150,- Kč = 300,-Kč

Členský příspěvek 100,- Kč + klubový příspěvek 300,- Kč = 400,- Kč

 

Historická fotografie členů Orla Letonice 

Členové Orla, Letonice