Klub karate Orel jednota Letonice vznikl v roce 2015. 

Cvičíme v Orlovně v Letonicích.

 

Vedoucí: Ing. Ladislav Kolozsi, tel.: 775 919 763

Děti: úterý + čtvrtek 16:45-18:00h

Dospělí:  úterý + čtvrtek 18:00-19:30h

Kde: DOJO - tělocvična - 1P, Orlovna, Osvobození 49, Letonice

 

 

Dnes 26.11.2016 v Orlovně Letonice proběhly zkoušky technické vyspělosti 8kyu. Všem cvičícím blahopřejeme k úspěšnému složení 8.kyu. Současně chceme poděkovat zkušebnímu komisaři ing. Vítu Štencelovi za vykonání zkoušky a trenérovi ing. Ladislavu Kolozsimu za přípravu jeho svěřenců a Ing. Jiřímu Pospíšilovi a celé Jednotě Orel Letonice za možnost v Letonicích provozovat sportovní činnost tohoto typu.

Také děkujeme všem rodičům za účast a podporu tohoto sportu v Letonicích. Taktéž bychom chtěli poděkovat restauraci U Svatého Huberta za přípravu občerstvení.

 

 

Dne 1.12.2016 proběhl nábor nových členů. Do konce března 2017 je možné se přihlásit každý čtvrtek před tréningem.

Více informací níže.