Vanessa Niko - 5-6. místo, kata 8.kyu

Veronika Dostálová - 2. místo, kata starší žákyně.