Cílem Orla je provozování a organizování sportu a tělovýchovy, duchovních, kulturních, charitativních a sociálně výchovných aktivit i dalších významných projevů lidské kultury, vychovávat své členy, především děti a mládež, na základě křesťanských, zvláště katolických zásad, a dále pečovat o hmotný a nehmotný majetek. 

Výběrové řízení bylo již ukončeno.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Rada jednoty vyhlašuje výběrové řízení na místo

Nájemce Hostince U Svatého Huberta

Obsah činnosti:
zajištění provozu hostince minimálně 6 dní v týdnu včetně víkendů a státních svátků (převážně odpolední a večerní hodiny)
příprava prostor pro pořádání společenských akcí (včetně velkého a malého sálu)
celoroční úklid a údržba předzahrádky a zahrádky ve dvoře

Požadavky:
dobrý zdravotní stav, umění jednat s lidmi, odpovědnost, samostatnost
podmínky pronájmu (nájemné, apod.) budou stanoveny po osobní dohodě se zájemcem

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče

Písemné přihlášky zašlete na adresu:
Orel jednota Letonice, Osvobození 49, 683 35 Letonice
 nebo na e-mail: ,
 do 14. 2. 2019 do 12.00 hod

Výběrové řízení se uskuteční ve čtvrtek 14. 2. 2019 v 19.30 hod.
Více informací získáte na tel. č. 774 051 248 , 608 233 325
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Letonicích 29. 1. 2019

Orel jednota Letonice  Osvobození 49   68335  
Tel : 774051248    e-mail: